ZMZ Radosław Misztela, Kamil Kraska s.c.

ul. Twardosławicka 101
97-300 Piotrków Trybunalski

  zmz@zmzcnc.com
  +48 606 934 054

Obróbka CNC

Maszyny CNC, którymi dysponujemy zapewniają pełną automatyzację produkcji, pozwalają na skrócenie czasu dostaw i spełnienie oczekiwań klientów w kwestii powtarzalności produkowanych detali. Nad codziennym procesem produkcji pieczę sprawuje sztab fachowców w zakresie obróbki metali, programowania maszyn CNC oraz kontroli jakości. Obróbka CNC oparta jest na automatyzacji etapów przy wykorzystaniu nowoczesnego parku maszynowego.

Zapraszamy do współpracy. Szczegółowe informacje o ofercie, warunkach współpracy można uzyskać telefonicznie
lub wysyłając zapytanie za pomocą formularza kontaktowego.

Skontaktuj się z nami

Radosław Misztela
+48 606 934 054
zmz@zmzcnc.com

Kamil Kraska
+48 601 053 186
zmz@zmzcnc.com

Formularz kontaktowy

Obróbka CNC – profesjonalny zespół

Obróbka CNC

Każdy z naszych operatorów maszyn CNC jest specjalistą w zakresie:

 • obsługi obrabiarek wraz z przypisanymi do nich sterownikami,
 • dobierania narzędzi w magazynie narzędziowym pod wybrany detal i materiał, z którego zostanie wykonany oraz definiowania ich w sterowniku,
 • ustawiania baz obróbkowych w zależności od liczby osi danej maszyny CNC oraz kształtu detalu,
 • kontrolowania całości procesu oraz produktu, na każdym etapie jego produkcji, poprzez dokonywanie pomiarów produkowanych detali w zakresie ich wymiaru i kształtu,
 • wprowadzania korekt parametrów obróbki w celu minimalizacji strat i wydajności,
 • dokonywania niewielkich modyfikacji w programach obróbki CNC,
 • sprawdzania stanu narzędzi obróbkowych oraz poprawności działania maszyn,
 • czyszczenia, konserwacji maszyn i narzędzi wykorzystywanych na co dzień w pracy,
 • minimalizowania strat związanych z odpadami materiałów, powstających w wyniku błędnie wprowadzonych parametrów do oprogramowania maszyn CNC

Dodatkowe specjalizacje

pracq technologów i programistów

Dodatkowo w naszym zespole pracują osoby, które poza wspomnianymi umiejętnościami posiadają jeszcze dodatkowe kwalifikacje, umożliwiające im wykonywanie prac technologów i programistów, a do ich zadań należy m.in.:

 • przygotowanie technologii obróbki,
 • dopasowanie uchwytów oraz przyrządów,
 • programowanie maszyn CNC,
 • zapewnianie ciągłości produkcji i optymalizacji pracy maszyn,
 • opracowanie wdrożenia produktów wzorcowych oraz przygotowanie pełnej dokumentacji,
 • nadzór nad wprowadzeniem nowego produktu do programu maszyn CNC

Regularnie inwestujemy i rozbudowujemy nasz park maszynowy, aby jak najskuteczniej reagować na zmiany zachodzące w branży obróbki skrawaniem i oferować jak najszerszą paletę usług. Dysponujemy obrabiarkami znanych na całym świecie producentów, którzy oferują wysokiej klasy tokarki i frezarki CNC, umożliwiające nam toczenie, frezowanie czy wiercenie.

Współpracujemy z wieloma branżami, które w swojej codziennej działalności wykorzystują wyprodukowane przez nas detale. Nasi klienci reprezentują branżę medyczną, motoryzacyjną, chemiczną lub spożywczą, w której niezbędne jest zastosowanie precyzyjnie wykonanych elementów.

Obrócka CNC – dowiedz się jak można nawiązać z nami współpracę?

Kontakt z klientem rozpoczynamy od przyjęcia zapytania poprzez formularz na naszej stronie, e-mail lub w trakcie rozmowy telefonicznej.

Zawsze prosimy o przesłanie dokładnych wytycznych wraz z niezbędnymi rysunkami na bazie których jesteśmy w stanie przygotować wzorcowe sztuki, a wcześniej również szczegółową wycenę. Zapytanie powinno zawierać również rodzaj materiału, z którego ma zostać wykonane zamówienie, dokładną specyfikację techniczną wykonania usługi oraz wymagania dotyczące usługi.

Niezbędne do wyceny jest również podanie nam ilości jednorazowego zamówienia, przewidywanej powtarzalności zamówień w skali bieżącego roku, jak i terminu realizacji i sposobu dostawy. Im większe zamówienie, tym korzystniejsza cena jednostkowa produktu. Wycenę detali wykonujemy maksymalnie do 5 dni roboczych. W cenie uwzględniamy również sposób i koszt dostawy, zależny od wskazań klienta. Istnieje możliwość samodzielnego odbioru wyprodukowanego zamówienia po wcześniejszym ustaleniu terminu.

Obróbka CNC

W przypadku nowego klienta prosimy o przedpłatę na minimum trzy kolejne zamówienia. Dzięki temu obie strony mogą rozpocząć współpracę bez obaw i pomału budować partnerskie relacje oparte na zaufaniu, co w przyszłości będzie skutkowało ustaleniem nowych zasad płatności.

Obróbka CNC – dodatkowe informacje

Co to jest obróbka CNC?

Proces obróbki skrawaniem nazywamy inaczej obróbką ubytkową. Polega ona na usuwaniu naddatku materiału z bryły metalu aż do uzyskania zaplanowanego kształtu. Obróbka CNC to nic innego jak wykonanie powyższego procesu na obrabiarkach CNC (Computer Numerical Control), czyli na maszynach numerycznych sterowanych komputerowo.

Przez lata w procesie obróbki skrawaniem stosowane były maszyny konwencjonalne obsługiwane manualnie przez pracownika, co stwarzało niestety wiele możliwości popełniania błędów. Pracownik ręcznie montował i demontował narzędzia potrzebne w procesie obróbki, kontrolował wymiary produkowanego detalu na każdym etapie produkcji oraz sprawdzał zgodność końcowego produktu z dokumentacją wzorcową. Nie dawało to więc pewności idealnego odwzorowania założeń klienta, ani precyzji produkcji. Dodatkowo obrabiarki konwencjonalne poprzez swoją niedoskonałość nie umożliwiały powtarzalności produkcji, ani szybkiego czasu jej realizacji, co narażało firmę na dodatkowe koszty związane choćby z czasem pracy, czy zwiększoną liczbą odpadów powstających w wyniku błędnej produkcji.

Obróbka CNC – wydajność i automatyzacja zadań

Oczywiście sama maszyna CNC to tylko narzędzie, a konkretne wskazówki wymagane do wytworzenia danego detalu i tak zostają wprowadzone do komputera przez wykwalifikowanego operatora maszyn CNC, który dzięki swojej wiedzy potrafi przełożyć dane z rysunku technicznego lub modelu, na język programu komputerowego zapisanego w sterowniku obrabiarki. Jednakże jakość wyprodukowanego detalu jest nieporównywalnie wyższa niż, gdyby ten sam detal został wytworzony w obrabiarce tradycyjnej. Dzięki minimalizujemy błędy i zapewniamy powtarzalność wytwarzania detalu w produkcji ciągłej, a to było w końcu istotą powstania tego typu obrabiarek.

Zalety obróbki CNC

Obróbka skrawaniem CNC umożliwia nam takie zaprogramowanie urządzenia, które weźmie pod uwagę zarówno projekt, rodzaj materiału, a nawet chropowatość powierzchni, określoną w zapytaniu przez klienta. Oprogramowanie wykorzystywane w maszynach CNC to sekwencja bloków informacji programowo-technicznych, geometrycznych i technologicznych używanych przez układ sterowania CNC na każdym etapie obróbki.

Obróbka CNC zalety:

 • przejście z ręcznej na w pełni zautomatyzowaną produkcję,
 • zwiększenie szybkości produkcji poszczególnych detali, a co za tym idzie wydajności,
 • umożliwienie idealnej powtarzalności produkowanych detali,
 • osiąganie wąskich tolerancji wykonania detali, dzięki precyzji sterowników,
 • wszechstronność maszyn CNC (od tych ukierunkowanych na małe detale, aż po wielowymiarowe części produkowane jako komponenty choćby elektrowni jądrowych),
 • ograniczanie zbędnych kosztów jak np. straty materiału wynikające z błędnie wyprodukowanych detali,
 • zwiększenie bezpieczeństwa operatorów obrabiarek poprzez rozwiązania zastosowane w maszynach CNC a niemożliwe do zastosowania w przypadku obrabiarek konwencjonalnych, jak choćby automatyczne systemy wyłączające maszynę w przypadku awarii, czy odcięcie operatora od produktu w trakcie procesu poprzez zastosowanie szyb zabezpieczających.

Jakie materiały podlegają obróbce CNC?

Wykorzystywanie maszyn CNC w produkcji umożliwia zwiększenie jej elastyczności i dopasowania pod oczekiwania rynku. Oczywiście to, na jakich materiałach pracuje dana firma w branży CNC zależy głównie od jej specjalizacji, a co za tym idzie od potrzeb jej klientów oraz od dostosowania do ich oczekiwań parku maszynowego.

Materiały możliwe do obróbki CNC to:

 • Metale: stal w przeróżnych jej odmianach m.in.: węglowa, hartowana, nierdzewna, stopy aluminium, miedź i jej stopy, mosiądz, magnez i jego stopy, grafit, wolfram, molibden, nikiel, tytan i in.  
 • Tworzywa termoplastyczne i termoutwardzalne, kompozyty z włókien węglowych, acetal (POM), akryl (PMMA), poliwęglan (PC), polipropylen (PP) i in.
 • Inne materiały: drewno, sklejka, pianki np. do rzeźbienia czy twarde, a nawet szkło czy kamień.

Dodatkowe zalety maszyn CNC

Poza podstawowymi zaletami maszyn CNC, jak choćby precyzja i powtarzalność produkowanych detali, możemy dostrzec również te, które nie są zbyt oczywiste dla laików w tej dziedzinie, ale za to są niezwykle istotne dla specjalistów pracujących z maszynami CNC.

Możemy do nich zaliczyć m.in.:

 • możliwość programowania poza obrabiarką np. na komputerach zewnętrznych,
 • przesunięcie odpowiedzialności za programowanie, materiały i narzędzia oraz optymalne obciążenie stanowiska CNC, na działy produkcji,
 • zapisywanie typowych przypadków obróbki specyficznych detali w formie podprogramów,
 • możliwość optymalizacji programów sterowania cyfrowego w systemie,
 • opisywanie form przedmiotów obrabianych w postaci prostych danych geometrycznych,
 • automatyczne dosuwanie narzędzia do osiągnięcia wymaganego wymiaru,
 • automatyczne uruchamianie wszystkich funkcji obrabiarki i bezpośrednia interwencja po stwierdzeniu błędów i zakłóceń,
 • automatyczny nadzór nad obróbką wykonywany przez sam układ sterowania (automatyczny pomiar i kontrola),
 • uniwersalne zastosowanie narzędzi w systemach uchwytów oraz możliwość ich ustawienia poza obrabiarką bez wpływania na czas pracy maszyny,
 • jednakowa jakość przedmiotów obrabianych przy niewielkim udziale przedmiotów wadliwych,
 • wyższa dokładność obróbki dzięki wysokiej dokładności podstawowej obrabiarki CNC,
 • krótsze cykle produkcyjne dzięki lepszej organizacji i połączeniu rozproszonych czynności produkcyjnych oraz większa przepustowość.
 • zwiększona elastyczność produkcji poprzez zastosowanie systemów obróbkowych i racjonalne wykonywanie mniejszych serii lub pojedynczych przedmiotów o wysokim stopniu złożoności.

Obróbka CNC – etapy

Obróbka na maszynach CNC składa się z trzech etapów:

Etap 1

To projektowanie komputerowe, czyli zaprojektowanie elementu przy użyciu oprogramowania CAD. Polega ono dokładnie na wykonaniu cyfrowego modelu przedmiotu, który planujemy ostatecznie wyprodukować. W tym celu niezbędna jest dokładna dokumentacja przekazana przez klienta do firmy zajmującej się obróbką skrawaniem.

Etap 2

To przetwarzanie projektu CAD w taki sposób, żeby był zrozumiały dla maszyny CNC przy pomocy oprogramowania CAM. Program ten umożliwia zaplanowanie drogi narzędzia tnącego, aż do uzyskania określonej geometrii. Po tym następuje konwersja na kod programu, którego zadaniem jest opisanie kolejności i parametrów ruchów osi obrabiarki CNC.

Etap 3

To ostateczne wykonanie detalu zgodnie z założonym projektem i planem pracy maszyny. Oznacza to w praktyce, że maszyna CNC wykonuje skrawanie wybranego materiału wg wczytanego wcześniej programu CAM, zgodnego z projektem zapisanym początkowo w CAD.

Rodzaje maszyn CNC wykorzystywanych do obróbki metali

Maszyny CNC są nowoczesną alternatywą dla obrabiarek konwencjonalnych. Zamiast maszyn pełnych pokręteł do ręcznej obsługi przez tokarza czy frezera mamy do dyspozycji, prawie bezobsługowe w procesie produkcyjnym, urządzenia sterowane wbudowanym w nie komputerem. Do obsługi tych urządzeń niezbędny jest również wykwalifikowany pracownik specjalizujący się nie tylko w obróbce metali czy tworzyw sztucznych, ale również potrafiący przepisać w zrozumiałym dla maszyny języku projekt detalu. Przeczytaj również Zalety Obróbki CNC.

W naszej codziennej pracy z metalem wykorzystujemy trzy rodzaje maszyn CNC:

 1. Tokarki CNC posiadające jedno wrzeciono i dwie osie ruchu lub nieco bardziej skomplikowane w  budowie Centra Tokarskie, które mają większe możliwości produkcyjne niż proste tokarki CNC. Z reguły posiadają one trzy lub więcej osi, kilka aplikacji do wykorzystania jak np. toczenie, wiercenie czy gwintowanie i są wyposażone w rozbudowany system narzędziowy.
 2. Centra frezarskie, z których najprostsze mają klasyczne pionowe 3-osiowe centrum frezarskie, wrzeciono poruszające się po jednej osi oraz stół na którym mocuje się obrabiany detal i który porusza się po dwóch pozostałych osiach. Coraz częściej stosuje się również 4- lub 5-osiowe maszyny CNC z ułożonymi  pionowo lub poziomo wrzecionami.
 3. Firmy wyspecjalizowane w produkcji bardziej skomplikowanych produktów wykorzystują w swojej codziennej pracy również maszyny CNC zwane Obrabiarkami Wielozadaniowymi lub Centrami Obróbki Wielozadaniowej. Są one połączeniem działania tokarek i frezarek CNC, umożliwiającym wykonywanie detali bez konieczności przenoszenia ich w trakcie produkcji między maszynami.   Z reguły posiadają one dwa wrzeciona, jak i głowicę frezarsko-tokarską. Charakteryzuje ją możliwość pracy pod wieloma kątami, dzięki czemu maszyna CNC jest w stanie sprostać nawet najbardziej skomplikowanym wyzwaniom.

ZMZ Radosław Misztela, Kamil Kraska s.c. - obróbka CNC, usługi frezowania CNC

© 2023 All rights Reserved. Designed and powered by ZMZ Radosław Misztela, Kamil Kraska s.c.

Projekt graficzny: Magdalena Mirowska, Zdjęcia: Agnieszka Seklecka

This site is registered on wpml.org as a development site.