ZMZ Radosław Misztela, Kamil Kraska s.c.

ul. Twardosławicka 101
97-300 Piotrków Trybunalski

  zmz@zmzcnc.com
  +48 606 934 054

Czy obróbka CNC stawia na skuteczne zarządzanie? Japońska Gemba w procesach produkcyjnych.

Obróbka CNC to połączenie wielu procesów, które mają wpływ na końcowy wynik finansowy firmy. Najważniejszymi są te zachodzące w zakresie produkcji, która generuje również najwyższe koszty, jak i jest źródłem wielu bieżących problemów. Cała sztuka zarządzania polega na tym, aby te problemy rozpoznać i jak najszybciej wdrożyć programy naprawcze. Nowoczesne systemy zarządzania często wzorują się na zasadach panujących w japońskich koncernach. O co chodzi w metodzie spacerów Gemba? Tłumacząc z japońskiego słowo „Gemba” oznacza „rzeczywiste miejsce” (a dokładnie z jap. gembutsu to prawdziwa rzecz). W przełożeniu na procesy produkcyjne, do których dochodzi w firmach zajmujących się obróbką CNC, jest to to miejsce, gdzie do tej obróbki dochodzi. Należy brać również pod uwagę otoczenie towarzyszące produkcji, które również ma duży wpływ na działanie firmy. Praca magazynu, biura, współpraca z dostawcami, obieg dokumentów, magazynowanie materiałów itd. To w Gembie zachodzą procesy, które mają wpływ na efektywne funkcjonowanie firmy.

Spacer Gemba, czyli prawdziwa twarz obróbki CNC

W celu zlokalizowania wąskich gardeł produkcji, na jakie narażona jest obróbka CNC, warto czasami odbyć tzw. spacer Gemba. Manager ma wtedy okazję poobserwować codzienną pracę i wyłapać ewentualne niedociągnięcia, które wymagają czasami niewielkiej ingerencji, która znacząco poprawi wydajność. Obróbka CNC to wiele składowych, które tworzą proces produkcyjny, a ich regularna obserwacja może go znacznie usprawnić. Kluczowe zagadnienia, nad którymi warto się skupić to wydajność produkcji, bezpieczeństwo, zachowanie pracowników i porządek. Ten ostatni punkt może wydawać się mało ważny, ale bałagan jest główną przyczyną dezorganizacji i bezproduktywnej straty czasu, więc warto się nad nim również pochylić. Spacer Gemba powinien być dobrze zaplanowany i na pewno nie przypadkowy, czy wykonany przy okazji. Warto przygotować sobie listę pytań kontrolnych, które pomogą usystematyzować celowość spaceru, jak choćby:

 • czy operatorzy maszyn CNC przestrzegają standardowych procedur określonych przez producentów maszyn,
 • czy materiały i produkty przepływają zgodnie z oczekiwaniami, czy też występują jakieś wąskie gardła,
 • czy zauważalne jest jakieś marnotrawstwo, jak np. postój czy niepotrzebne przenoszenie sprzętu lub zmiana stanowisk między pracownikami, albo jej brak,
 • czy miejsca pracy wyglądają na czyste i dobrze zorganizowane (obróbka CNC to wióry, smary i masa innych źródeł bałaganu),
 • czy zauważalne są niebezpieczne sytuacje, zagrożenia lub nieprzemyślane zachowania grożące wypadkiem czy spowodowaniem awarii,
 • z jakimi wyzwaniami spotykają się pracownicy w swojej codziennej pracy,
 • jak zorganizowana jest komunikacja w zespole.

Warto określić plan trasy, czas jej trwania, zaplanować go w zwykły dzień pracy i poinformować o nim pracowników z wyprzedzeniem, żeby nazbyt ich nie przytłoczyć czy zestresować. Ważne, żeby było to codzienne i naturalne środowisko pracy, a jego obserwacja nie opierała się na założeniach i była dość spontaniczna. Istotne jest zapisanie obserwacji, nawet jeśli w danym momencie nie wydają się one istotne. Po czasie będziemy mogli spojrzeć na nie z pewnym dystansem i dostrzec wiele punktów, na które wcześniej nie zwrócilibyśmy uwagi.

Czego nie robić w trakcie spaceru Gemba?

W trakcie spaceru obserwujemy prace z zakresu obróbki CNC, przyjmowanie dostaw, magazynowanie zapasów, rozmawiamy z operatorami, szukamy działań nieefektywnych czy odkrywamy ewentualne możliwości ulepszeń. I na tym powinniśmy się skupić, aby działanie było skuteczne. Jednak łatwo w trakcie takiego spaceru zejść z obranego kursu i rozproszyć uwagę na mało istotne detale, czy przekierować uwagę na inne pilne zadania. Manager branży, jaką jest obróbka CNC, powinien jednak zachować koncentrację na obserwacji i przede wszystkim unikać poniższych punktów:

 • nie powinien na bieżąco poprawiać błędów, które widzi –  w trakcie spaceru lepiej tylko obserwować, a nie ingerować w proces produkcyjny od ręki, gdyż może to jeszcze bardziej go zakłócić,
 • nie powinien stać zbyt długo w jednym miejscu, gdyż wprowadza to stresującą atmosferę wśród pracowników,  poczują się niepotrzebnie kontrolowani co spowoduje spadek motywacji do pracy,
 • w miarę możliwości nie powinien nawiązywać w czasie spaceru kontaktów towarzyskich, które rozpraszają uwagę i zabierają czas, kontakty personalne nadrobi w innym czasie,
 • pilnować, żeby nie krytykować pracowników, gdyż nie taki jest cel spaceru Gemba, ale bardzo istotne jest żeby na bieżąco wszystko zapisywać i odnieść się do tego później i poza halą produkcyjną.

Obserwacja pracy na hali produkcyjnej umożliwia managerom podejmowanie decyzji opartych na rzeczywistych informacjach, które uzyskali w jej trakcie.

Zasady prawidłowego spaceru po Gembie

Mimo, że praktyka ta może wydawać się oczywista i intuicyjna, to w rzeczywistości, aby była skuteczna wymaga starannego zaplanowania i odpowiedniego nastawienia. Co warto przemyśleć?

 1. Przygotować zespół tak, aby pracownicy dobrze zrozumieli korzyści wynikające ze spaceru Gemba i czuli się w tym komfortowo, gdyż to nie obserwacja pracowników a procesu,
 2. Plan, czyli określenie celu jaki ma zrealizować spacer Gemba, z reguły jest to szukanie rozwiązania konkretnego problemu oraz sprawdzenie efektywności procesu produkcyjnego, zadawanie trafnych pytań, rozmowy mające na celu przybliżenie danej sytuacji, oparcie się na doświadczeniu specjalistów zatrudnionych w firmie,
 3. Krytyczne punkty, które z reguły pojawiają się na styku procesów, osób czy działów. Warto je omówić z pracownikami i posłuchać, jakie widzą rozwiązania, co dodatkowo zaangażuje ich w proces doskonalenia procesu produkcyjnego a tym samym będzie dla nich niezwykle motywujące,
 4. Podejście do oceny procesu, a nie pracowników. Celem spaceru Gemba jest obserwacja, zrozumienie i usprawnienie procesów, a nie krytyka pracowników. Warto ich o tym poinformować i podkreślić, że ich odpowiedzi na zadawane pytania powinny być szczere a nie „właściwe”, a efektem ma być finalnie poprawienie mechanizmów zachodzących w firmie przy ich aktywnym udziale,
 5. Sposób dokumentowania obserwacji, ze względu na to, że w trakcie spaceru dużo się dzieje, a zapisywanie zabiera sporo czasu, warto nagrywać kluczowe informacje, aby później przygotować na ich podstawie rzetelne notatki. Warto dokumentować to co widzimy, ale również przemyślenia własne i pracowników itp. tak, aby później jak najlepiej opracować program zmian. Jeśli problemy dotyczą np. rozmieszczenia maszyn czy podziału zadań – warto sobie to naszkicować lub zrobić odpowiednie zdjęcia,
 6. Zadawanie pytań, gdyż założeniem spaceru jest odrzucenie wszelkich założeń i schematów, które funkcjonują w danej Gembie. Warto zapytać pracowników o przyczyny procesów ich pracy, o plan pracy itp., ale również zbierać ich spostrzeżenia i doświadczenia, gdyż to oni mają najlepszy wgląd w to, jak można coś ulepszyć,
 7. Postępowanie, które nie będzie sugerowało przyszłych zmian, gdyż na ich przemyślenie potrzeba czasu. I na pewno nie będzie go odpowiednio dużo w trakcie spaceru. Warto również omówić ewentualne zmiany z pracownikami odpowiedzialnymi za poszczególne etapy produkcji,
 8. Partnera do spaceru, gdyż na pewno przyda się neutralne spojrzenie osoby, która na co dzień zajmuje się zupełnie czymś innym i może spojrzeć na problem „świeżym okiem”,
 9. Harmonogram spacerów, żeby nie stały się rutyną, a raczej były dynamiczną formą zbierania informacji o organizacji produkcji, warto prowadzić obserwacje w różnych dniach, godzinach aby otrzymać jak najpełniejszy obraz sytuacji,
 10. Dalsze kontynuowanie kontaktów z pracownikami, aby przekazać im efekty działań, wspólnych rozmów, ale również informacje na jakim etapie jest wprowadzanie ulepszeń, o ile jakieś zostaną zaplanowane. Dzięki temu pracownicy będą mieli poczucie wspólnej pracy, a nie obserwacji w celu ich krytyki czy negatywnej oceny ich pracy,
 11. Kolejne spacery w celu sprawdzenia efektów wprowadzonych zmian, jak i wyłapywanie kolejnych słabych punktów wymagających poprawy.

Przykładowe ulepszenia wynikające ze spacerów Gemba

Branża, której głównym profilem jest obróbka CNC również może skorzystać efektywnie z ulepszeń, jakie wnoszą spacery Gemba. Możliwe jest np. skrócenie przestojów maszyn, gdy w trakcie spacerów zidentyfikowano ich przyczyny, jakimi był chociażby brak regularnych konserwacji. W wyniku tego wprowadzono ich harmonogram, co zminimalizowało dotychczasowe częste przestoje. Innym przykładem może być ulepszenie linii produkcyjnej tak, aby układ maszyn i działań był jak najbardziej wydajny i znacząco skracał czas obsługi materiałów, a co za tym idzie poprawiał ogólny przepływ produkcji. Również zaangażowanie pracowników powoduje zmiany na plus. Wzrost poczucia odpowiedzialności za powierzone obowiązki oraz chęci do regularnego udziału we wprowadzaniu innowacji. Regularne spacery Gemba mogą przyczynić się więc do zwiększenia wydajności procesów, zmniejszenia ilości odpadów i zwiększenia ogólnej efektywności. Identyfikacja i eliminowanie czynników negatywnie wpływających na comiesięczny wynik finansowy bezpośrednio przyczynia się do redukcji kosztów.  

ZMZ Radosław Misztela, Kamil Kraska s.c. - obróbka CNC, usługi frezowania CNC

© 2024 All rights Reserved. Designed and powered by ZMZ Radosław Misztela, Kamil Kraska s.c.

Projekt graficzny: Magdalena Mirowska, Zdjęcia: Agnieszka Seklecka

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.